bedrijfsdiensten

Risicobeheer

Politiek adviseur

Een issue is een mogelijk probleem voor een organisatie. Het heeft een grotere dan normale waarschijnlijkheid om een impact van grote omvang te veroorzaken. Hoe groter de kans dat een probleem zich voordoet op het gebied van financiën, infrastructuur, kwaliteit of dienstverlening, des te groter de impact.

Er zijn potentiële risicogebieden voor politiek adviseur.

Het risico heeft een waarschijnlijkheid van zijn effect, dat is de kans dat het zich voordoet. Het risiconiveau wordt beïnvloed door de mate waarin het probleem zich zal herhalen bij anderen, intern of extern. Als problemen zich in een organisatie vermenigvuldigen, zal de waarschijnlijkheid dat het probleem zich herhaalt, groot zijn. Hoe groter de kans dat een kwestie zich herhaalt, hoe groter de waarschijnlijkheid.

De mate waarin het risico zich zal herhalen, wordt verhoogd door de impact.

Als problemen een grote impact hebben, is de kans groot dat ze binnen de organisatie worden herhaald.

Maar, risico en een kwestie hebben -geen relatie. Vooral in management hebben kwesties geen relatie.

Risico’s kunnen worden verminderd door -ambitieus beheer van de consistentie en de authenticiteit van het bedrijfsbeleid. Risicobeheer vindt herhaaldelijk plaats binnen één organisatie. Bovendien gaat het risico meestal niet gepaard met virusachtige uitkomsten.

Risico’s zijn hinderlijk voor mensen, zelfs voor de organisatie, die ze misschien niet als risicopunten heeft beschouwd. Maar het effect van andere problemen, en problemen met veranderde productkwaliteit, kunnen ook een risico inhouden.

Wat is een probleem? Het is een kwestie die een probleem veroorzaakt. Het is een risico om iets te doen of te laten. Wanneer een issue een probleem veroorzaakt voor de organisatie is de kans groot dat het zich voordoet. Vaak zijn ze zeldzaam – zo zeldzaam zelfs dat een issue weinig of geen kans heeft om zich in de organisatie voor te doen.

In het begin leek het erop dat een kwestie iets anders kon zijn. Maar het kan een heel nieuwe betekenis krijgen die veel te ingewikkeld is om hier uit te leggen. Een issue kan zoiets zijn als -risico voor de organisatie. Als dat zo is, dan loopt het management risico. Risico in een organisatie betekent zowel financieel als fysiek.

Risico kan tegenwoordig vervat zitten in technologie, in statistieken over het weer, in een databank van menselijke hulpbronnen, of kan in een product zitten. Dit zijn allemaal goede bronnen. Maar het is heel belangrijk om angst voor een probleem te hebben, en om het effectief te beheren. Risicobeheer is een aangeleerd gedrag dat we leren door in een organisatie te werken.

Iedereen is – op een bepaald moment – een managementrisico.

Risico’s beheersen is niet alleen belangrijk – het is een kernonderdeel van management. Maar sommige mensen, met name de weinigen met een martiale aard, en vooral ondernemers, voelen zich ongemakkelijk bij risico’s. Zij haten risico.

We moeten het management niet met deze houding aanpakken. Risicobeheer, toegevoegd aan de algemene managementfunctie, kan zeer, zeer krachtig zijn – net als een ondersteunende cheerleader, omdat het management de leiding op zich neemt en de taak op zich neemt omdat er een plan is opgesteld – het plan is eigenlijk een episode van inspanning, een risico is een pitter van ervaring of massa’s geld, en een plan om het probleem op te lossen. Risico kan een probleem zijn – maar gewoonlijk is het een investeringsbeslissing. Risicobeheer is het beheren van risico’s – nu en dan – en het omgaan met de complexiteit van deze beslissingssituaties.

Lees meer:

Bestuursadviseur

Beleidsadviseur